Έφτασε η ώρα της αντάμωσης! The time to meet is close! (Mid of June)

 

Έφτασε η ώρα να συναντηθούμε πάλι κάτω από τον γαλανό ουρανό του Αιγαίου!

 

Τα Makares Apartments είναι έτοιμα να σας υποδεχτούν σ ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σύμφωνα με όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα .

Συγκεκριμένα , έχουμε φροντίσει για:

 • Ενισχυμένο καθαρισμό και απολύμανση δωματίων πριν από κάθε άφιξη, με το κατάλληλο εξοπλισμό (ειδικές λάμπες, ατμοκαθαριστής , απολυμαντικά )

 • Αυστηρότερο καθαρισμό σε σημεία συχνής επαφής ( πόμολα, διακόπτες, πρίζες)

 • Λιγότερη δυνατή επαφή του προσωπικού με τους επισκέπτεςγια την προστασία όλων.

 • Διαθεσιμότητα καθαριστικών και απολυμαντικών μέσων σε κάθε δωμάτιο

 • Διαθεσιμότητα συσκευής αποστείρωσης κλειδιών κατά τo check-in

 • Ιατρικό θερμόμετρο μετώπου για ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας από απόσταση στο check in.

 • Εντατική εκπαίδευση του προσωπικού με σαφείς οδηγίες

 • Διαθεσιμότητα γιατρού τηλεφωνικά η μέσω τηλεϊατρικής σε 24ωρη βάση για αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος

 • Παρακολούθηση και επικαιροποιηση σαφών κατευθυντήριων γραμμών υγιεινής για το προσωπικό και τους επισκέπτες

 • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πελατών μας ( αφίσες, email, sms ) σχετικά με την αποφυγή κρούσματος

 

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είμαστε έτοιμοι να σας φιλοξενήσουμε και να σας προστατέψουμε εσάς και τους αγαπημένους σας στο μέγιστο βαθμό !

The time to meet is close! (Mid of June)

 

The time to meet again under the blue sky of Aegean Sea!

 

Makares Apartments are ready to welcome all of you again into a safe and friendly environment with the proper trained personnel according the covid-19 Hygiene Protocols.

More specific, we have taken care for:

 • Enhanced cleaning and disinfection of rooms before each arrival, with the appropriate

 • Stricter cleaning at frequent points of contact (knobs, switches, sockets)

 • Less possible staff contact with visitors to protect everyone.

 • Availability of cleaning materials and disinfectants in each room

 • Availability of key sterilization device during check-in

 • Medical forehead thermometer for accurate temperature measurement from a distance during check in.

 • Intensive training with clear staff hygiene guidelines

 • Availability of a doctor by phone or via telemedicine on a 24-hour basis to deal with a possible case

 • Monitoring and updating clear hygiene guidelines for staff and visitors

 • Awareness campaign for our customers (posters, emails, sms) on how to avoid a case

Now, more than ever, we are ready to host and protect you and your beloved ones to the great degree!

Λιμάνι  Δονούσας

Σταυρός ή Κάμπος - Περιοχή "Πέρα Πάντα"

+30 22850 79079  +30 698 0756454

Stavros or Kambos - "Pera Panta" at Donoussa Port

MAKARES APARTMENTS © 2014 - ALL RIGHTS RESERVED

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΤΕ :1174Κ91000968901

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "OΠΑΑΧ" του Υπουργειου Αγροτικης Αναπτυξης.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης